جواب استخاره شمانتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهیدشد.

نتیجه استخاره ازدواج : بد است در شان شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می کنند حتما ترک کنید.

نتیجه استخاره معامله : بد است شما را فریب می دهند و در نتیجه ضرر خواهید کرد حتما ترک کنید.

سوره یوسف

آیه 15

سوره یوسف
سوره یوسف
237
238
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای coraline.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:coraline.ir