فال حافظ

فال حافظ

آن که از سنبل او غاليه تابي دارد
از سر کشته خود مي گذري همچون باد
ماه خورشيد نمايش ز پس پرده زلف
چشم من کرد به هر گوشه روان سيل سرشک
غمزه شوخ تو خونم به خطا مي ريزد
آب حيوان اگر اين است که دارد لب دوست
چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
جان بيمار مرا نيست ز تو روي سوال
کي کند سوي دل خسته حافظ نظري
باز با دلشدگان ناز و عتابي دارد
چه توان کرد که عمر است و شتابي دارد
آفتابيست که در پيش سحابي دارد
تا سهي سرو تو را تازه تر آبي دارد
فرصتش باد که خوش فکر صوابي دارد
روشن است اين که خضر بهره سرابي دارد
ترک مست است مگر ميل کبابي دارد
اي خوش آن خسته که از دوست جوابي دارد
چشم مستش که به هر گوشه خرابي دارد

تعبیر فال : همراه هر خوشی و شادی رنج و حسرت است. باید آن را تحمل کرد. از دوری دوست در رنج و عذابی. راه رسیدن به او دشوار نیست. اگر عاشقی، صادق باش و ریا و تزویر را از خود دور کن. قدر لحظه ها و فرصت ها را بدان.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای coraline.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:coraline.ir