فال حافظ

فال حافظ

اي بي خبر بکوش که صاحب خبر شوي
در مکتب حقايق پيش اديب عشق
دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
خواب و خورت ز مرتبه خويش دور کرد
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
يک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر
از پاي تا سرت همه نور خدا شود
وجه خدا اگر شودت منظر نظر
بنياد هستي تو چو زير و زبر شود
گر در سرت هواي وصال است حافظا
تا راهرو نباشي کي راهبر شوي
هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي
تا کيمياي عشق بيابي و زر شوي
آن گه رسي به خويش که بي خواب و خور شوي
بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوي
کز آب هفت بحر به يک موي تر شوي
در راه ذوالجلال چو بي پا و سر شوي
زين پس شکي نماند که صاحب نظر شوي
در دل مدار هيچ که زير و زبر شوي
بايد که خاک درگه اهل هنر شوي

تعبیر فال : بهتر است اول در کارها دقت کنی و با عجله تصمیم نگیری. با دوستان با تجربه مراوده و رفت و آمد کن تا تجربه ی بیشتری کسب کنی. اگر ایمان داشته باشی از هیچ مشکلی در هراس نخواهی بود. خدا را در نظر بگیر و به او توکل کن. نا امیدی و یأس را از خود دور کن. در وجود خود نگاه کن و کاستی ها و ضعف های خود را بشناس و آن ها را برطرف کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای coraline.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:coraline.ir